Abbreviation: Bol Micolog FAMCAL

ISSN: 1886-5984 (Print) 1886-5984 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Boletín de FAMCAL
Boletín micológico de Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León
Start year:
2006
Country:
Spain
Language:
Spanish
Publisher:
Salamanca : FAMCAL