Abbreviation: Pr Kom Med Dosw

ISSN: 0301-1658 (Print) 0301-1658 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Prace
Prace Komisji Medycyny Doswiadczalnej
Poznan Tow Przyjac Nauk Wydz Lek
PRACE KOM LEK POZNAN TOW PRZYJ NAUK
Continued by:
Medycyna doświadczalna
Start year:
1948
End year:
1961
Frequency:
Irregula
Country:
Poland
Language:
Polish
Topics:
Medicine
Research
Publisher:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Publication type:
Periodicals