Abbreviation: Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi

ISSN: 1001-0939 (Print) 1001-0939 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhonghua jiehe he huxi zazhi = Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases
Zhonghua jiehe he huxi zazhi
Chinese journal of tuberculosis and respiratory diseases
Start year:
1987
Frequency:
Monthly, 1998-
Country:
China
Language:
Chinese
Topics:
Respiratory Tract Diseases
Tuberculosis
Publisher:
Beijing : Zhonghua yi xue hui, 1987-
Publication type:
Periodicals
Website:
http://zhjhhhx.periodicals.net.cn/default.html