Abbreviation: Ann Acad Med Stetin Supl

ISSN: 1427-4930 (Print) 1427-4930 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Swierczewskiego w Szczecinie. Suplement
Start year:
196u
Frequency:
Irregula
Country:
Poland
Language:
Polish
Topics:
Naval Medicine
Tropical Medicine
Publisher:
Warszawa, PaƄstwowy Zaklad Wydawn. Lekarskich [196-]-
Publication type:
Periodicals