Abbreviation: Han Xue Yan Jiu

ISSN: 0254-4466 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese studies
Start year:
1983
Frequency:
Quarterly, 2008-
Country:
China
Language:
Chinese, English
Publisher:
Taibei : Han xue yan jiu zi liao ji fu wu zhong xin, 1983-