Abbreviation: J of Southwest Univ

ISSN: 1673-9868 (Print)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
XI Nan Da Xue Xue Bao Zi Ran Ke Xue Ban
Start year:
2000
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beibei Chongqing : Editorial Department of Journal of Southwest Universit,