Abbreviation: Zhejiang Haiyang Xueyuan Xuebao Ziran Kexue Ban

ISSN: 1008-830X (Print) 1008-830X (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Journal of Zhejiang Ocean University Natural Science
Start year:
1999
Country:
China
Language:
Multiple languages
Publisher:
Zhoushan : Gai Kan Bianjibu