Abbreviation: Zhongguo Niangzao

ISSN: 0254-5071 (Print) 0254-5071 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Zhongguo niangzao
China brewing
Start year:
1982
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
Beijing Shi : Shang ye bu shi pin niang zao yan jiu suo, [1982-

Previous Journal: Mobius

Next Journal: Nova Economia