Abbreviation: Zhongguo Shou Yi Za Zhi

ISSN: 0529-6005 (Print) 0529-6005 (Linking)

Impact Factor

No impact factor infomation for this journal.
Other titles:
Chinese journal of veterinary medicine
Start year:
19uu
Frequency:
Monthly
Country:
China
Language:
Chinese
Publisher:
[Peking] : Zhongguo xu mu shou yi xue hui,